English
Tyska
Facebook  Geoiden

TJÄNSTER

Våra tjänster består bl a av

- Mätningsteknisk etablering av arbetsplatser (uppstart)
- Terrängmodellshantering, anläggningsmodeller för maskinstyrning
- Vägprojektering
- 3D Laserscanning, mark- och spårbaserad
- Byggledning mät
- Sprickmätning med KUMONOS
- Robotkalibrering, uppriktning av maskiner, t ex pappers- och valsmaskiner
- Extrema precisionsmätningar med lasertracker AT402. Precision ner till 15 mikrometer
- Mängdreglering enligt AMA
- Fotogrammetri med UAV eller markburen
- Sättnings- och deformationsmätningar, Konvergensmätningar
- Tekniska lantmäteritjänster
- Detaljinmätning och detaljutsättning
- Stomnät, stomnätsberäkningar, nätutjämningar
- Analyser och rapporter
- Karthantering
- Spårmätning med bl. a. KRAB enligt TDOK 2013:0347 Se separat länk
- Transformationer mellan olika koordinatsystem

Ett liter axplock ur vår verksamhet:

scansheet