Våra tjänster består bland annat av

 • Mätningsteknisk etablering av arbetsplatser (uppstart)
 • Terrängmodellshantering, anläggningsmodeller för maskinstyrning
 • Vägprojektering
 • 3D Laserscanning, mark- och spårbaserad
 • Byggledning mät
 • Sprickmätning med KUMONOS
 • Robotkalibrering, uppriktning av maskiner, t ex pappers- och valsmaskiner
 • Extrema precisionsmätningar med lasertracker AT402. Precision ner till 15 mikrometer
 • Mängdreglering enligt AMA
 • Fotogrammetri med UAV eller markburen
 • Sättnings- och deformationsmätningar, Konvergensmätningar
 • Tekniska lantmäteritjänster
 • Detaljinmätning och detaljutsättning
 • Stomnät, stomnätsberäkningar, nätutjämningar
 • Analyser och rapporter
 • Karthantering
 • Spårmätning med bl. a. KRAB enligt TDOK 2013:0347 Se separat länk
 • Transformationer mellan olika koordinatsystem
Stäng meny