English
Tyska
Facebook  Geoiden

KURSER

Kursplan våren 2017

På grund av att vi omlokaliserar våra lokaler har vi förnärvarande inte möjlighet att erbjuda utbildning i våra lokaler i Varberg.
Vi arrangerar kurser i våra lokaler i Partille, men dessvärre utan tillgång till datorer för alla deltagare. Meddela vid kursbokning om ni inte har tillgång till egen dator så ordnar vi en för kurstillfället.
Vi kommer gärna till er och utbildar på plats under våren 2016. Kontakta office@geoiden.se eller +46 340 41960. Minsta deltagarantal är 4 personer

Kursen som sker i sambarbete mellan SBG och Geoiden är uppdelad i följande nivåer:

Grundkurs 2 dagar
För dig som är ny Geo-användare finns Geo grundkurs. Här får du lära dig Geos uppbyggnad och de grundläggande funktionerna i programmet. Även väghantering behandlas vad gäller att skapa och redigera linjer, profiler och skevningar, tolka fram punkter utmed väglinjer, grafisk redigering av väglinjer
och andra kraftfulla funktioner. Efter grundkursen behärskar du de allra flesta och vanligaste funktionerna i Geo.
Pris 7500:-/deltagare

Volymkurs/Projekteringskurs 2 dagar

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana av Geo. Du får lära dig massberäkning dels med hjälp av normalsektion och dels med hjälp av metoden modell-mot-modell. I det första fallet behandlas uppbyggnaden av normalsektion, ingående element, definition av massbeskrivning, uppritning av kompletta sektioner m m. Vid beräkning av volymer med hjälp av modell-mot-modell behandlas gränspolygoner, differensmodeller, differens-nivåkurvor o dyl.
Pris 7500:-/deltagare

Geo nätutjämningskurs 1 dag

Kursen vänder sig till dig med god mätvana och goda kunskaper om Geo i övrigt. Kursen går igenom alla ingående delar i en stomnätsprocess, från design
och planering av nätet till slutlig beräkning och kvalitetskontroll. På vägen behandlas hur ett nät läggs upp på bästa vis, hur koordinatsystem hanteras och övriga korrektioner görs och hur felsökning och resultatanalys går till. Tyngdpunkten ligger på nätutjämning i Geo, men även viss teori gällande koordinat-transformationer och statistiska begrepp som behövs för processen ingår.
Pris 4500:-/deltagare

Geo linjemodell 1 dag

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana av Geo. Vi behandlar hur man importerar en LandXML-fi l till Geos linjemodell, redigerar och förändrar denna med olika typer av överbyggnad. Du får även lära dig att bygga en linjemodell från grunden via Cad- och Geo-fi ler. Vi tittar även på hur allt detta beter sig i GeoPad och GeoROG.
Pris 4500:-/deltagare

 

Skräddarsydda kurser

Vi kan även skräddarsy kurser efter dina önskemål. Hör av dig till oss med önskemål så lämnar vi ett förslag på tidsåtgång och priser.

Vid tillräckligt deltagarantal kan kurser hållas på annan ort än vår lokal i Varberg.

Efter kurserna har du fri telefonsupport på GEO-programmet.

I utbildningsverksamheten finns även kurser för:

Geo Tunnel 1 dag

Den här kursen vänder sig till dig som har gått grundkursen eller har god vana av Geo. Du får lära dig hur tunnelhantering i Geo går till.

Vi behandlar uppbyggnaden av teoretisk tunnelsektion, ingående element, definition av tunnelbeskrivning, hantering av scan- data, volymberäkning,
uppritning av kompletta sektioner, kontroll av inmätta punkters lägen, relativt teoretisk tunnel m m.
Pris 4500:-/deltagare
Intresseanmälan till office@geoiden.se

Avancerad Geo- användning 1 dag

Kursen vänder sig till dig som är van Geo- användare och som vill utnyttja möjligheterna i Geo maximalt.
Pris 4500:-/deltagare
Intresseanmälan till office@geoiden.se

GeoPad 1 dag

Den här kursen finns för dig som är ny GeoPad-användare. Kursen går igenom uppbyggnaden av GeoPad och programmets basfunktioner.

Kursen ger dig också en introduktion till specialfunktioner som järnvägs-, stomnäts- och tunnelmätning samt maskinguidning, mätning med ekolod och RUFRIS. Efter kursen behärskar du de vanligaste funktionerna i GeoPad.
Pris 4500:-/deltagare
Intresseanmälan till office@geoiden.se

Basstationsetablering 1 dag (ej inplanerad)

Kursen vänder sig till dig som vill ha en djupare förståelse för GNSS i allmänhet och kunskap om basstationer i synnerhet.

Vi behandlar bl.a. GNSS och NVRTK allmänt, koordinatsystem, transformationer och projektioner samt hur dessa fungerar i Geo, GeoPad och GeoRog. Efter kursen behärskar du de olika metoderna för att etablera din egen basstation.
Pris 4500:-/deltagare
Intresseanmälan till office@geoiden.se
 

Dessa kurser anordnas efter överenskommelse. Intresseanmälan till office@geoiden.se

I samtliga priserna ingår kursmaterial, Geo2017 för kurstillfället, lunch samt fika. Moms tillkommer på alla priser. Tag med egen bärbar dator för att säkerställa funktionen på er egen hårdvara. Skall dator tillhandahållas måste detta meddelas vid bokning!

Logi

Kursdeltagare ombeds själva boka hotellrum. Geoiden har ingen möjlighet att hantera logibokningar

Nyhet! Geo -utbildning över Internet.

Vårens testutbildningar över Internet har utfallit till belåtenhet. Vi har kört två kompletta utbildningar på prov via GoToMeeting, ett web-baserat utbildnings- och konferensprogram.

Utbildningen kräver att deltagarna loggar in till utbildningen via en inbjudan från oss.

Systemkraven är:
Egen dator med Geo installerat och hw-lås

Administratörsrättigheter för inloggning till GoToMeeting

Dubbla bildskärmar- ni kör Geo på den ena skärmen och deltar i kursen på den andra. Headset och en hyfsad internetuppkoppling är nödvändigt.

Grundkurs och volymkurs sker under 4x4timmar, övriga kurser 2x4timmar. Pris per kurs är det samma som vid fysiskt deltagande- se info om respektive kurs.

Vi vill gärna ha er intresseanmälan för att utröna om det finns ett intresse/behov för denna form av utbildning!

Kurstillfällen under våren 2017
 

Preliminära datum för kurstillfällen (med reservation för ändringar).

Grundkurs 2  dagar
0800-1700:
onsdag- torsdag den 29-30/3
onsdag- torsdag den 19-20/4

Volymkurs 2 dagar
0800-1700:
onsdag- torsdag den 5-6/4
onsdag- torsdag den 26-27/4

Nätutjämningskurs 1 dag
0800-1700:
torsdagen den 9/3 fullbokad
fredagen den 10/3

Avancerad geo 1 dag
0800-1700:
fredagen den 7/4

GeoPad - kurs 1 dag
0800-1700:
fredagen den 28/4

Linjemodell 1 dag
0800-1700: på beställning

Tunnelkurs 1dag
0800-1700: på beställning

Kurserna är förlagda till Geoidens lokaler i Partille, Mellbyvägen 29, Se Google earth länk  Geoiden Partille

Anmälan sker till:

office@geoiden.se

eller till:

Geoiden Mätteknik i Varberg AB
Musselvägen 2
432 75  TRÄSLÖVSLÄGE

eller till:

0340-419 60 vxl
0706-67 16 36 direkt