SPÅRMÄTNING MED KRAB-LIGHT MÄTSYSTEM

KRAB-light är ett komplett fristående mätsystem av spårgeometri som fyller mätbehovet mellan manuell mätning och en motordriven mätdressin typ IMV100. Mätsystemet KRAB-light lönar sig vid spårmätning från några hundra meter till ett antal mil. Resultatet i form av ett protokoll från mätningen går att få samma dag. Den väger 35kg och opereras av en person vilket medför att den kan användas på trafikerat spår med tågvarning.

De viktigaste geometriska storheter KRAB mäter är:

 • spårvidd
 • rälsförhöjning
 • ramptal
 • vertikal och horisontell linjeföring

Tre sätt att använda mätsystemet KRAB-light:

 • Statuskontroll, mätsystemet ger ett utmärkt underlag för vilka åtgärder som krävs för att uppnå kvalitetsnormerna enligt BVF 541.60. Exempelvis kvalitetsklasserna K0 – K5.
 • Monitoring, vid arbete nära spår av typen pålning, KC, rörtryckning etc. bör man mäta spårläget varje dag eller mer sällan beroende på hur nära arbetet sker. KRAB-light svarar på om spårgeometrin är påverkad av arbetet och hur mycket, samt om spåret håller sig inom gällande kvalitetsklass.
 • En återkommande tillämpning är kontroll före och efter ett arbete så att en entreprenör kan påvisa att deras arbete inte påverkat spårgeometrin

Kan ersätta traditionell geodetiskt mätning med totalstation

KRAB är ett utmärkt alternativ till traditionell geodetisk mätning av rörelser på spåret. KRAB-mätningen går betydligt fortare vilket medför att mätpersonal kan frigöras för andra uppgifter än att kontrollera spåret.

KRAB registrerar en mätning var 0.25:e m istället för som normalt vid ett geodetiskkontrollprogram, var 10:e m. Detta gör att man kan upptäcka t.ex. mindre solkurvor, förskjutningar som uppkommit mellan de geodetiska mätpunkterna. Noggrannheten i givarna på vagnen är specificerade till 0,2mm.

KRAB-light- mätsystem innehåller färre fel källor än konventionell geodetisk mätning. Till exempel signalhöjds fel, bristande kvalité på referenspunkter, refraktion(värmedaller).

Beräkning och analys av mätdata

Analysprogramvara beräknar mätdata till verklig spårgeometri, och visar lokala defekter, kvalitetsindex eller förändringar av spårgeometri över tid. Man kan även få rapporter som svarar på kvalitetsnormerna för spårläge i BVF 541.60.(Manuell spårlägeskontroll obelastat spår) Gränsvärden finns så det är bara att välja kvalitetsklass för aktuell spårsträcka.

KRAB-light

KRAB-light är en vidareutveckling av KRAB 84.09. Dess duraluminium konstruktion reducerar vikten till endast 35kg, samtidigt som tillräcklig styvhet uppnåtts. KRAB-light blir därmed lättare att bära för en enda operatör, samt är godkänd som handredskap. Är enkel att montera och transportera. Mätvagnen KRAB-light är elektriskt isolerad, kortsluter alltså inte rälerna. Detta medför att vagnen inte påverkar signalanläggningar eller ATC. KRAB är förberedd för en GPS-mottagare för att få en absolut positionering(XYZ). 

KRAB kan utrustas med för hjul antingen vignolräl eller gaturäl.

3D-SCANNING

Geoiden AB och ATS AB samarbetar sedan 2004 med 3D-scanning. Vi besitter tillsammans en bred teknisk kompetens och erfarenhet. Våra respektive kompetensområden är:

ATS AB: Lasermetrologi, ATS marknadsför lasermätutrustning för många industriella tillämpningar, på programmet finns både pulsmätande, fasmätande, triangulerande och interferrometriska mätsystem. Sedan 1998 har även högupplösande 3D-skanners erbjudits marknaden samt utbildningar och projekt genomförts.

Geoiden AB: Geodesi och praktisk tillämpad mätningsteknik med lång erfarenhet av underjordsarbeten. Samarbetar sedan 1997 med LKO Teknik AB med spårbunden/fordonsburen 2D-skanning för hindermätning on-line. Samarbetar med ATS AB sedan 2004 med 3D-skanning.

Vi har tidigare erfarenheter från liknande projekt såsom:

 • Hallandsås pågår. Kontroll av fritt utrymme för TBM. Skanska-Vinci/ Danny Applegate +46 705 435278
 • Aspen/Jonsered/Ubbareds- tunnlarna. Peab Berg/Lars Jönsson numera projektchef BV- Nygård
 • Södra Länken. Skanska Berg-Bro/Tommy Forsberg
 • Dingle-tunnlarna. Tunnel genom Skrea Backe pågår. Mika AS/ Trond Mjanger +47 911 83 253
 • Äspölaboratoriet underjordsanläggning. Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB
 • Volvo Vindtunnel. Volvo Personvagnar AB
 • Tröingebergstunneln pågår, BEMO AG/Norbert Fugenschuh +46 730 668571
 • Malmö Citytunnel. MCG/Ken Hoby-Andersen
 • Norge- Vänernbanan, tunnel vid Trollhättan. 3D-skanning dräneringsmattor. BV/Roger Smedberg +46 705 116685

Nyckelpersoner: Bengt Eliasson Kent Larsson Geoiden utför all inmätning med totalstation av stompunkter och skanreferenser, bearbetar data och punktmoln i GEO och utför bearbetning av tvärsektioner. Geoiden AB har 5 personer med Banverkets A- eller B- behörighet. Övriga anställda har minst formell behörighet enligt mätningskungörelsen 13 § (SFS 1974:339 med ändringar)

LASERSCANNING

LKO Surveying Laser System är resultatet av ett givande samarbete mellan LKO, GEOIDEN och SBG. Första gången vi använde LKO:s laserscanner positionerad med totalstation var i Hallandsåstunneln år 1996. Innan dess hade LKO enbart använt lasern för hindermätning med spårmitt och RÖK som referens. Systemet har kontinuerligt förfinats och mäter sedan 1998 helt i realtid då vi integrerade systemet med GEOROG från SBG.

Metodbeskrivning.

Basen i systemet är något av LKO:s laserfordon (sedan slutet på år 2002 har även GEOIDEN en bil med laserfäste). Finns ingen framkomlighet för fordon har vi löst detta med en balk som ger oss möjlighet att mäta 4 löpmeter per etablering. Följande utrustning ingår i systemet:

 1. LKO laserscanner
 2. LKO mjukvara för on-line kommunikation med GEOROG
 3. GEOROG dator med  mjukvara för sensorhantering och positionering
 4. Lutningsgivare för längd och tvärfall med en noggrannhet av 0,005 grader
 5. Prisma med hållare som monteras i optiska centrum av LKO-scannern
 6. Dator för LKO scanner och GEOROG-dator med länk till LKO-datorn
 7. Totalstation med automatisk sökning och fjärrstyrning via radiomodem
 8. Servomotor som kontrollerar längdfall automatiskt via vår lutningsgivare och mjukvara
 9. mjukvarustyrd horisontering från tvärfallsgivaren

Vi mäter i huvudsak tunnlar, bergrum och bergskärningar med LKO Surveying Laser System, men givetvis kan systemet användas för flera typer av sektionering, såsom vägbana, fasader etc. Vi har bl.a. mätt Bräckeleden i Göteborg 1997 tillsammans med Flygfältsbyrån och (vägbana och kantsten). Anledningen var att vi kan mäta nattetid och vi behöver bara stänga av en vägbana. Det går nämligen över 30.000 fordon per dygn på Bräckeleden.

Tillvägagångssättet vid mätning är som följer. Vi håller oss nu till tunnlar. Vi erhåller först tunnelinformation från beställaren. Vad som i huvudsak krävs är polygonpunkter, tunnelns beräknade linje i plan och profil samt normalsektion(er). Normalsektionen behövs för att ”leta upp” trånga eller avvikande sektioner i on-line-läge (se bilden nedan). När vi har tunnellinjen och aktuella normalprofiler i systemet kan mätningen börja. Efter att totalstationen etablerats ställs laserbilen i tunnelns längdriktning. Totalstationen låser på prismat i laserns rotationscentrum och skickar via modem längder och vinklar till GEOROG för beräkning av laserns position. Positionen skickas ca 5 gånger per sekund till LKO för addering av laserns avläsningar. Vi kan direkt se under/överberg med vårt system. Lutningsgivaren ser till att vi har korrekt horisontering och längdfall (normalt 0 grader). Lutningsgivarens kalibrering kontrolleras med avvägning mot en punkt ca 15 m från lasercentrum. Denna kontroll sker före och efter avslutat mätpass. Dessa data loggas för ev. framtida behov.

Detta är LKO-programmets on-line skärmbild med aktuell normalprofil.

Vårt lasersystem ger 450 punkter (se ovan) med 0.6 graders inkrement. Vi håller +/- 10 mm:s noggrannhet med 24-30 scans överbestämmning. Det tar bara 3-4 sekunder att mäta en tvärsektion. Vi mäter normalt 50-150 tvärsektioner i timmen (150×450 punkter=67.500 X, Y och Z koordinater) beroende på avstånd mellan tvärsektionerna.

Det är viktigt att köra laserbilen i tunnellinjen eller att hålla samma offset i förhållande till tunnellinjen. Avvikelse från detta ger en vridning i tvärsektionen. Eftersom vi loggar alla positioner från totalstationen kan vi dock räta upp sektionen i efterhand om en vridning har skett.

Sedan starten 1996 har vi bland annat mätt Hallandsås- tunnlarna, Vindö- tunneln, Jonsered/Aspen/Ubbareds- tunnlarna, Södra Länken, Rämshyttan, Dingle, m fl.

Vi utför även ytscannande uppdrag i samarbete med ATS. Denna teknik ger en otroligt stor mängd information off-line och är på kraftig frammarsch.

Stäng meny